PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

PSYCHOLOGICZNE BADANIA NA BROŃ

Informacja
dla
pacjenta

Informacje dla osób chcących podjąć psychoterapie:
Psychoterapie poprzedza 3-4 konsultacji, w trakcie, których zbieram wywiad kliniczny- informacje o pacjencie, diagnozuje  problem oraz określam adekwatne formy pomocy.
O dalszym kontakcie psychoterapeutycznym decyduję wraz z pacjentem zawierając kontrakt (umowę słowną).
Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu o stałej porze (o częstotliwości spotkań decyduje wraz z pacjentem w trakcie zawierania kontraktu).
Psychoterapeutę obowiązuje bezwzględna zasada zachowania tajemnicy.

Informacja dla osób starających się o posiadanie broni:
Na badanie proszę przynieść:
- dowód osobisty
- okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
-  w przypadku wystawiania rachunku za badanie psychologiczne należy mieć przygotowane skierowanie wydane przez pracodawcę wraz z danymi firmy.

Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej. Opłaty dokonuje się za badanie niezależnie od jego wyniku.